یک خیابان به نام کوروش و داریوش نداریم/ شاه را بیرون کردیم و کار خوبی هم بود اما او را از تاریخ نمی‌توان بیرون کرد

نگام، جامعه- از زمانی که آمریکا خواست دولت دکتر مصدق را ساقط کند ما با آمریکا به مشکل برخوردیم. واژه

ادامه مطلب...