کشف روشی برای رشد مجدد پوست انسان پس از سوختگی شدید

نگام، علم و تکنولوژی – شرکت زیست فناوری PolarityTE موفق به کشف روشی شده است که ظاهرا به رشد مجدد

ادامه مطلب...