گفتگوی نگام با صادق میرحاتمی، استاد ستاره دار دانشگاه / انتصاب فرهاد رهبر در دانشگاه مثال این است که علم الهدی بشود رئیس خانه موسیقی ایران

نگام، سرویس گفتگو – گفتگوی کوتاهی با صادق میرحاتمی، استاد ستاره دار دانشگاه که در سال ۸۹ توسط فرهاد رهبر

ادامه مطلب...