صادرات۲۲۰۰ میلیارد ریال فرش و صنایع دستی مددجویان کمیته امداد به بازارهای جهانی

نگام ، اقتصادی _ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال

ادامه مطلب...