از تجربه گذشته استفاده کنید و شعارهایی که اختیار و توان اجرای آن را ندارید ندهید / عبدالسلام سلیمی

حدود نیم قرن فریب درک ناقص و زودرس گروهى انقلابى-اسلامى خوردیم. انقلاب ۵٧ هیچ ضرورتى نداشت، اما آنها بر آن

ادامه مطلب...