سه حزب سیاسی مجلس ترکیه، نسل کشی خواندن کشتار ارامنه توسط آلمان را محکوم کردند

به گزارش نگام به نقل از رسانه های محلی فراکسیون احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق و حرکت ملی‌گرای ترکیه

ادامه مطلب...