برای علیرضا رجایی و تمام زندانیانی که در زندان نقص‌عضو شدند

برای علیرضا رجایی و تمام زندانیانی که در زندان نقص‌عضو شدند / کاری از بهنام محمدی

ادامه مطلب...

آزادی عقیده در چمبره ی اعدام

آزادی عقیده در چمبره‌ی اعدام صدور مجدد حکم اعدام، برای محمدعلی طاهری کاری از بهنام محمدی

ادامه مطلب...

سه حزب سیاسی مجلس ترکیه، نسل کشی خواندن کشتار ارامنه توسط آلمان را محکوم کردند

به گزارش نگام به نقل از رسانه های محلی فراکسیون احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق و حرکت ملی‌گرای ترکیه

ادامه مطلب...