اکثرمردم با آمریکامشکل ندارند،چالش رهبری و هوادران بامردم

نظرسنجی‌های مراکز مستقل افکار سنجی در ایران (توسط موسسهٔ آینده و موسسهٔ ملی پژوهش افکار عمومی در سال۱۳۸۱) نشان دادند

ادامه مطلب...

غرب شمال غرب،دختر همجنس‌گرای ژاپنی و دختر مذهبی ایرانی

کمتر فیلم ژاپنی‌ای می‌توان یافت که یکی از شخصیت‌های اصلی‌اش ایرانی باشد؛ این بار اما در فیلم تازه‌ای از سینمای

ادامه مطلب...