“فروشنده در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار خارجی‌زبان

نگام، فرهنگ و هنر- نماینده ایران یکی از ۹ فیلم راه‌یافته به مرحله بعدی رای‌گیری برای انتخاب نامزدهای بخش فیلم

ادامه مطلب...