تو صدای عایشه زیر پیغمبری/ فرید مصطفوی

انزجار،نفرت، بهت و بغض ،خون،قتل،تجاوز،مثله کردن،سلاخی،اعدام.چه کلمات زیبایی .شاید دیگر در مدارس ما بگویند با این کلمات جمله بسازید.مثلا بنویسیم

ادامه مطلب...

شرکت شهروندان خارجی ترکیه در همه‌پرسی قانون اساسی

نگام ، بین الملل _ شهروندان خارجی‌تبار ساکن آلانیای ترکیه در همه پرسی اصلاح قانون اساسی کشور شرکت کردند. به

ادامه مطلب...