رسیدگی به پرونده خواننده سرشناس حدود ۴ ماه طول می کشد/ آغاز تحقیقات از شهود/ کلید آزادی در دست برادر

نگام ، حوادث _ وکیل حمید رضا صفت خواننده رپ، درخصوص چگونگی رسیدگی به پرونده موکل خود گفت: هنوز تحقیقات

ادامه مطلب...