قوانین فوتبال باید عوض شوند؛ لزوم بررسی قرارداد افسانه‌ای «نیمار» در مجلس

نگام، ورزشی – جابه‌جایی نیمار از بارسلون به پاریس و درآمدزایی که از این انتقال صورت گرفت باید توسط نمایندگان

ادامه مطلب...