چه شد که ساختمانی ۱۲ ساعت در آتش سوخت اما فرو نریخت، ولی پلاسکو خراب شد؟

نگام ، حوادث _ برخی بررسی‌های استاد پژوهشگاه زلزله شناسی علل عدم فروریزش ساختمانی پس از ۱۲ ساعت آتش‌سوزی را

ادامه مطلب...

گویا پیام «آتش به اختیار» رهبر ایران به لندن هم رسیده است! / پنج مورد اسیدپاشی در لندن در ۹۰ دقیقه

نگام ، بین الملل _ به دنبال پنج حمله جداگانه با اسید در عرض کمتر از ۹۰ دقیقه در شرق

ادامه مطلب...