گزارش روزنامه خراسان از قیمت قبر در مشهد/ با پول یک قبر در حرم چند خانوار را می توان صاحبخانه کرد؟

نگام ، اجتماعی _ در حال حاضر فقط در دو صحن قدس و صحن جمهوری فروش قبر دارند که ۱۲۰

ادامه مطلب...