شناسایی ۳۰۰ منطقه امیدبخش معدنی

نگام،‌ اقتصادی- با سرمایه‌گذاری‌ هایی که در حوزه اکتشاف انجام شده است، مدیر اکتشافات ایمیدرو از رکوردی تاریخی در اکتشاف

ادامه مطلب...