مراسم افطار هلال احمر ترکیه و ترکیش ایرلاینز برای پناهجویان موصل

نگام ، بین الملل _ هلال احمر ترکیه و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز برای پناهجویان موصل در اردوگاه «حسن شام»

ادامه مطلب...