نجات هزاران مهاجر در آب های مدیترانه

نگام، بین الملل- گارد ساحلی ایتالیا می گوید که حدود ۶۵۰۰ مهاجر در آب های نزدیک لیبی نجات داده شده

ادامه مطلب...

تامین زندگی شرافتمندانه برای مهاجرین مسولیت جامعه جهانی است

نگام،بین الملل- رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که تامین زندگی شرافتمندانه برای مهاجرین از اصلی ترین مسولیتهای سیاسی و اخلاقی جامعه

ادامه مطلب...