سریاس صادقی عامل معرفی شده حمله تروریستی در مجلس تکرار مهدی نحوی عامل معرفی شده بمب گذاری حرم امام رضا / میترا باستانی

گزارشی در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است که بی شباهت به ماجرای مهدی نحوی نیست همان کسی که در تابستان

ادامه مطلب...

یکی از پایه های اساسی حقوق بشر،پرداختن به مسائل و حقوق زنان است

موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی های مکرر در قبال دشواری ها و چالش های متعدد، در عین حال مسیر

ادامه مطلب...

ترامپ و احمدی نژاد دو پدیده ی خسارت آفرین مشابه برای آمریکا و ایران

این روزها پدیده ترامپ به عنوان انتخاب اشتباه بخشی از مردم آمریکا با اشتباهی که که بخشی از مردم ایران

ادامه مطلب...