محبوبیت بالای رهبران جنبش سبز برای رهبری آزاردهنده و مانع از آزادی آنها است / میترا باستانی

۲۴۰۰ روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز می گذرد ، و اکنون کمتر کسی‌ است که نداند تنها دلیلی‌

ادامه مطلب...

احمدی نژاد پشت یارانش را خالی نکرد چه خوب بود خاتمی هم چنین می کرد / میترا باستانی

ستادِ استقبال از بقایی در ولنجک. احمدی نژاد اگر تمام عیب های عالم رو هم داشته باشه. نمیشه منکر یک

ادامه مطلب...

اهمیت و اعتبار به زنان میزان سنجش توسعه یافتگی هر جامعه / میترا باستانی

یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتبار است که زنان.. در آن

ادامه مطلب...

سریاس صادقی عامل معرفی شده حمله تروریستی در مجلس تکرار مهدی نحوی عامل معرفی شده بمب گذاری حرم امام رضا / میترا باستانی

گزارشی در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است که بی شباهت به ماجرای مهدی نحوی نیست همان کسی که در تابستان

ادامه مطلب...

یکی از پایه های اساسی حقوق بشر،پرداختن به مسائل و حقوق زنان است

موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی های مکرر در قبال دشواری ها و چالش های متعدد، در عین حال مسیر

ادامه مطلب...

ترامپ و احمدی نژاد دو پدیده ی خسارت آفرین مشابه برای آمریکا و ایران

این روزها پدیده ترامپ به عنوان انتخاب اشتباه بخشی از مردم آمریکا با اشتباهی که که بخشی از مردم ایران

ادامه مطلب...