کشف ۲ سیاره فراخورشیدی با احتمال وجود حیات

نگام، علم و تکنولوژی – ناسا از شناسایی چهار سیاره فراخورشیدی جدید خبر داد که احتمالا در دوتای آنها امکان

ادامه مطلب...