توقیف ‘بزرگترین محموله هروئین’ بلغارستان در یک کامیون ایرانی

نگام، بیم الملل- ماموران گمرک بلغارستان یک کامیون ایرانی حامل بیش از ۲۰۰ کیلوگرم هروئین را در مرز ترکیه توقیف

ادامه مطلب...