چه کسی ایران و عربستان را آشتی می‌دهد؟

نگام، بین الملل – روزنامه روسی پراودا در تحلیلی مبسوط به اختلاف میان ایران و عربستان پرداخته و احتمال اینکه

ادامه مطلب...

ایران و عربستان باید بتوانند بحران‌های یمن و سوریه را مرتفع کنند

نگام، سیاسی _ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امکان همکاری کشورش و عربستان برای حل بحران سوریه و

ادامه مطلب...