کشتار سربرنیتسا لکه سیاهی در تاریخ بشریت و اروپاست

نگام، بین الملل- وزیر امور خارجه ترکیه با حضور در مراسم گرامیداشت یاد قربانیان کشتار سربرنیتسا، آن را لکه سیاهی

ادامه مطلب...