آخرین تحولات خاورمیانه؛ نشست محرمانه «پ.ک.ک»، عربستان سعودی و آمریکا در شمال سوریه

نگام ، بین الملل _ سفر محرمانه رئیس سیا به عمان در مورد ایران. بیانیه مشترک عراق و عربستان.سرنگونی یک

ادامه مطلب...