ژاپن بیش از صد قطعه آثار باستانی افغانستان را برگرداند

نگام، فرهنگ و هنر- بیش از صد قطعه اثر باستانی افغانستان که به ژاپن قاچاق شده بود، به کابل بازگردانده

ادامه مطلب...

درصد افراد باکره در جامعه مسن ژاپن رو به افزایش است

نگام، فرهنگ و هنر- ژاپن خانه مسن‌ترین جمعیت جهان است و این در حالی است که درصد زاد و ولد

ادامه مطلب...

ارسال پرونده کارمند فراری سرکنسولگری ترکیه در قازان به دولت ژاپن

نگام، بین الملل- مسئولان سفارت ژاپن درباره کارمند سرکنسولگری ترکیه که به دنبال تحقیقات قانونی درباره گروه فتح الله گولن

ادامه مطلب...