در شهرری اتفاق افتاد؛ نجات ۸ کارگر محبوس در مواد شیمیایی/۴ کارگر به بیمارستان منتقل شدند.

نگام، کارگری – هشت کارگر محبوس شده در مخزن مواد شیمیایی یک کارخانه تولید فوم شهر ری که دچار مسمومیت

ادامه مطلب...