اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بابت معوقات مزدی/کارفرما از پرداخت مطالبات خبر داد

نگام ، کارگری _ بیش از ۵۰۰ کارگر صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، صبح دیروز در اعتراض به

ادامه مطلب...