تجمع جمعی از کارکنان مترو تهران برای مطالبات مزدی/ پرسنل بهای بی‌تدبیری های شهرداری را می‌پردازند

نگام، کارگری – جمعی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران از ساعت ۱۱ صبح یکشنبه /۲۸ خرداد با تجمع

ادامه مطلب...