مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجام شد؛ اعتراض کارگران منطقه هشت شهرداری اهواز وارد دومین روز شد

نگام، کارگری – کارگران کارخانه پیمانی فضای سبز منطقه هشت نواحی یک ،دو وسه شهرداری اهواز برای دومین روز متوالی

ادامه مطلب...