گفتگوی سایت نگام با محمد اولیایی فرد : طبق اصول قانون اساسی دولت وظیفه ای در قبال معرفی کابینه به رهبر ندارد

نگام ، سیاسی _ مراسم تحلیف نزدیک است و سپس معرفی کابینه از طرف روحانی به مجلس صورت میپذیرد ،

ادامه مطلب...