احضار مدیر تاکسی اینترنتی بخاطر اقدام شیطانی راننده اش / دادستان تهران خبر داد

نگام ، حوادث _ مدیر اسنپ در پی پرونده تعرض یکی از رانندگان این شرکت به یکی از مسافران به

ادامه مطلب...