انتقام‌جوییِ‌کینه‌توزانه «یا» جهش به‌سَمت حذف‌کاملِ‌مردمسالاری؟! / حمیدکاری

  ترکیب غیرمردمیِ اعضای بدسابقهٔ «جدیدِ» مجمع‌تشخیص آنچنان انزجارعمومی رابرانگیخت که دیگرابعادِ این حُکم، کمترموردتوجه واقع شد. هیچ‌تردیدی وجودنداردکه اکثریت‌جامعه

ادامه مطلب...

بی‌توجهی به مطالبات اکثریت در چینش وزرا با هربهانه ای بلاتوجیه است / حمید کاری

  چندین سال است که از سردرگُمی‌ها و بلاتکلیفی‌های شایستگان جامعه می‌نالم تا جائی که نزدیکترین دوستان همسو نیز ترغیب

ادامه مطلب...

محبوبیت بالای رهبران جنبش سبز برای رهبری آزاردهنده و مانع از آزادی آنها است / میترا باستانی

۲۴۰۰ روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز می گذرد ، و اکنون کمتر کسی‌ است که نداند تنها دلیلی‌

ادامه مطلب...

رفتار جمهوری اسلامی عامل اصلی تجاوز به کودکان در ایران / مانی آریایی

دلیل این همه تجاوز به کودکان را اگر دقیق و به صورت یک رفتار ناهنجار اجتماعی بررسی کنیم عوامل زیادی

ادامه مطلب...

آقای خامنه‌ای؛ باری که کج بر دوش گرفته بود را نتوانسته به منزل مقصود برساند! / حمید کاری

  دورهٔ زعامت دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بنابر فقدان صلاحیت‌های مشهود اعم از تراژدیِ انتصاب تا نحوهٔ مدیریت پس

ادامه مطلب...

احمدی نژاد پشت یارانش را خالی نکرد چه خوب بود خاتمی هم چنین می کرد / میترا باستانی

ستادِ استقبال از بقایی در ولنجک. احمدی نژاد اگر تمام عیب های عالم رو هم داشته باشه. نمیشه منکر یک

ادامه مطلب...