احمدی نژاد پشت یارانش را خالی نکرد چه خوب بود خاتمی هم چنین می کرد / میترا باستانی

ستادِ استقبال از بقایی در ولنجک. احمدی نژاد اگر تمام عیب های عالم رو هم داشته باشه. نمیشه منکر یک

ادامه مطلب...

حاجی دارم با تو حرف میزنما/حاجی اینا شخصیت و روح و روان و عشق و باورمونو هدف گرفتن/حااااااجی با توام حاااااااجی / فرید مصطفوی

کوروش کجایی که کارگران ما اکنون در نان شب خود مانده اند.تحجر امانمان را بریده است. دیگر سوتک گلویمان نای

ادامه مطلب...

تو صدای عایشه زیر پیغمبری/ فرید مصطفوی

انزجار،نفرت، بهت و بغض ،خون،قتل،تجاوز،مثله کردن،سلاخی،اعدام.چه کلمات زیبایی .شاید دیگر در مدارس ما بگویند با این کلمات جمله بسازید.مثلا بنویسیم

ادامه مطلب...