آقای خامنه ای هدف از انقلاب ایران ، رسیدن به جایگاه انسانیت بود پس دست از خرخره ملت بردارید / فرید مصطفوی

امروز باز شاهد آزادی زنان در کشورهایی هستیم که افرادی که شاید بر نژاد ایرانی خود فخر می فروشند و

ادامه مطلب...