کسانی که در ۸۴ می گفتند امام زمان برای احمدی نژاد دعا می کند، امروز کجایند؟ / «دلواپسان» برای اعلام برائت از احمدی نژاد، مردم را نادان تصور نکنند! / سهراب زند

پس از آنکه در ایام اصلاحات، اصلاح‌طلبان و حامیانشان، در همه موارد، رأی خود را بر سر سایرین می‌کوفتند، انتخابات

ادامه مطلب...

تاریخ‌چه تبلیغات زود‌رس در انتخابات ریاست‌جمهوری / محمد رضا بزمشاهی

  این روزها یکی از بحثهای مطرح در عرصه انتخابات، تبلیغات زود‌رس نامزدها است اساس این بحث مبتنی بر آن

ادامه مطلب...

جایگزینی حق پیگیری به‌جای حق انتقام‌گیری در قصاص / احمدرضا احمدپور

بهانۀ طرح خواستۀ زدایش (لغو) اعدام از مجازات چیست و آیا قصاص هم گونه‌ای اعدام است؟ بهانه‌ها برای زدایش مجازاتی

ادامه مطلب...