بچه ها را در قالب بزرگسالان نریزیم… رسانه و خانواده، گفت وگو با کودک را ترویج کنند… کودکان را متقاعد کنیم نه محکوم …

نگام ، سازمان های غیر دولتی _ ما دوران صفر تا شش سالگی را بیشتر به چشم دورانِ مراقبت می

ادامه مطلب...

از آخرین قانون مصوب برای کودک‌آزاری، ۱۵سال می‌گذرد؛ مونیکا نادی: اصلاح قانونی ضروری‌ است!

نگام ، سازمانهای غیر دولتی _   لایحه ۸۰ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان پس از ۶ سال دوباره

ادامه مطلب...