روزنامه جمهوری اسلامی: کارکرد روحانیت این است که مسابقه سیب خوری اجرا کند و صیغه نامه صادر کند؟!

نگام ، فرهنگ و هنر _ روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه یادداشتهای پیشین خود به رفتار برخی طلاب و روحانیون

ادامه مطلب...