نترس مرد! روحانی به منزل خاتمی برای دیدار با او برود / اکبر گنجی

اکبر گنجی- خبرنامه گویا حکم کوتاه و برنده بود. سید محمد خاتمی با حکم ابراهیم رئیسی- “آیت الله قتل عام“- به

ادامه مطلب...

تعامل با اقتداگرایان ؛ امیدی عبث و انتظاری بی سرانجام ، آن ها کوتاه نمی آیند / سید احمد شمس

  ماجرای تعامل با ارکان مختلف حاکمیت کشور مدتی است که از سوی دلسوزان واقعی نظام مطرح شده و در

ادامه مطلب...

فاطمه معتمدآریا و بارزانی هر دو در منطقه تجزیه طلب عراق به سر می برند / محسن افخمی

    سینماگران ایران باز به مرکز تجزیه طلبی عراق سفر کردند   یک هفته بعد از قائله کردستان عراق

ادامه مطلب...