انتقاد زیباکلام از عملکرد فراکسیون امید در رای اعتماد به وزرا : کارنامه فراکسیون امید به هیچ وجه خوب نیست/ عملکرد این فراکسیون ناامیده کننده است، وزیر اصلاح طلب رای نمی آورد و وزرای اصولگرا رای می آورند

نگام ، سیاسی _ زیباکلام می گوید: اگر همین مجلس که برخی نمایندگان لیست امیدش در مقابل برخی رانت ها رای

ادامه مطلب...