عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : برخی اصولگرایان اهل ایجاد وفاق نیستند ، نیروها را می‌سوزانیم و حاضر نیستیم بگوییم اشتباه کردیم

نگام ، سیاسی _ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر لزوم بازنگری در جریان اصولگرایی، گفت: افرادی

ادامه مطلب...

مسیح مهاجری: بعضی‌ها می‌گویند چون دخترها در خودرو روسری از سرشان بر می‌دارند، بی‌دینی زیاد شده؛ اینها تحلیل‌های درستی نیستند

نگام ، سیاسی _ گاهی افرادی را می‌بینیم که می‌گویند چون تعداد اعتکافی‌ها هر سال بیشتر می‌شود و تکیه‌هائی که

ادامه مطلب...

عضو شورای شهر تهران: نامه سازمان بازرسی به چمران در مورد قراردادها ، هنوز از ساختار مالی شهرداری سر درنیاوردیم ، تدبیر شورا برای جلوگیری از تخلفات مالی

نگام ، سیاسی _ عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: ۳۵ سال در حوزه‌های دولتی و خصوصی کار

ادامه مطلب...