آتشی که احمدی‌نژاد به جان دارودسته بنگاه دروغ پراکن فارس زد

بنگاه دروغ پراکن فارس که نیازی به معرفی ندارد در خبری با عنوان:”سبقت احمدی‎نژاد از ضدانقلاب” با استناد به قصه‌های عبدالرضا داوری، از طردشدگان سیستم احمدی‌نژاد همان فردی که از ریاست‌جمهوری ترامپ دفاع می‌کرد و مجتبی‌خامنه‌ای را رهبر سوم می‌نامید احمدی‌نژاد را به نوعی مخالف ولی‌فقیه معرفی می‌کند.

بنگاه دروغ پراکن فارس در گزارش خود نوشته فائزه هاشمی، دیشب خبر داد که احمدی‌نژاد از وی برای معاون اولی‌ خود دعوت کرده است. این ادعا با تکذیب دفتر احمدی‌نژاد مواجه شد اما بررسی مواضع او نشان می‎دهد که نگاه‌ وی با اعتقادات براندازان تفاوت چندانی ندارد.

این بنگاه دروغ پراکن در ادامه سناریوی خود نوشته اخیرا داوری، از نزدیکان سابق احمدی‎نژاد گفته: یکی از اخبار مورد علاقه او اخبار بورس بود؛ چون سقوط بورس می‌توانست مردم را به کف خیابان بیاورد. وی سعی می‎کرد با نیروهایی که با ولایت‎فقیه تضاد دارند، ارتباط برقرار کند. اظهارات احمدی‌نژاد با برخی افشاگری‌های داوری تطابق دارد. برای مثال داوری گفته احمدی‌نژاد بر این باور است که به زودی نظام فرومی‌‎پاشد و شاهد هستیم که اخیرا او در جمعی گفت: این اشتباه است که فکر کرده‌اید که می‌توانید مردم را در این سطح نگه‎دارید. این فنر به‎زودی درخواهد رفت.

بنگاه دروغ پراکن فارس نوشت که ظاهرا احمدی‌نژاد به دنبال نوعی هزینه‎تراشی است. اینکه وی افشای برخی حرف‌ها را به آستانه انتخابات معطوف می‌کند،‌ نشانه این است که از ردصلاحیت خود مطمئن شده و می‎خواهد با حاشیه‌سازی‌‎ خود را در راس اخبار نگه‎دارد.