آتش بی‌آبی در شالیزاران رستم آباد – گیلان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، ,کشاورزان شالی کار رستم اباد رودبار گیلان با قرار گرفتن در کنار پر آب ترین و عظیم ترین رودخانه گیلان سپیدرود ، بیش از دو هفته در سکوت و بی صدایی به کانالهای آب چشم دوخته اند، که در سال پر باران کشور ؛ آب مورد نیاز جهت کشاورزی توسط مسئولین تامین شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا