آتش سوزی های عامدانه ، حربه جدید سپاه برای فریب افکار عمومی

محمد ارسلانی

همزمان با شروع مجلس یازدهم

و تقسیم مناصب و پست ها در مجلس جدید

و بی اعتنایی بازار به چینش جدید مجلس شورای اسلامی

اصولگراها در حال بدست گرفتن قدرت سیاسی در تمام کشور می باشند

اعتراف رحمانی فضلی به قطع عامدانه اینترنت به دستور وی

و اعتراف به کشته شدن حداقل ۲۵۰ نفر از شهروندان ایرانی در اعتراضات آبان ۹۸

سپاه عامدانه آتش را به جان جنگل های زاگرس انداخت

مردم در فضای مجازی سرگرم آتش در زاگرس شدند

اذهان عمومی فریب پروژه آتش افکنی سپاه را خورد

سیاسیون اصولگرا و سپاه به راحتی به اهداف خود رسیدند

کشور تمام و کمال در اختیار تندروها قرار گرفت

اتاق فکر سپاه و تندروها به خوبی می داند

کجا و چه زمانی دست به فریب افکار عمومی بزند

و راحت و بی سر و صدا

به اهداف خود دست پیدا کند