آخرین اتمام حجت و آخرین فرصت به اپوزوسیون / گروه واتساپی درخواست ائتلاف از اپوزوسیون از ایرانیان خواست به کمپین نامه ی ( اینبار سخنی با اپوزیسیون ) بپیوندند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ گروه واتساپی درخواست ائتلاف از اپوزوسیون از ایرانیان خواست به کمپین نامه ی ( اینبار سخنی با اپوزیسیون ) بپیوندند ، این گروه این نامه را آخرین اتمام حجت و آخرین فرصت به اپوزوسیون برشمرده و از گروه های مختلف اپوزوسیون خواسته است در صورتی که دلشان برای سربلندی و آبادانی و پیشرفت ایران می تپد ، با کنار گذاشتن اختلاف ها و پرهیز از خودمحوری ها و هم چنین اتهام زنی های متقابل ، ضمن ائتلافی فراگیر ، برای دستیابی به ایرانی آزاد و پیشرفته و آباد تلاش نمایند.

این نامه که تحت عنوان : اینبار سخنی با اپوزیسیون ، توسط این گروه واتساپی به رشته تحریر در آمده است به شرح ذیل است :

اینبار سخنی با اپوزیسیون

احزاب، سازمان ها، گروه های سیاسی ،شخصیت ها و همه داعیه داران آزادی ایران

با درود و احترام

بیان آنچه که از عمر حکومت توتالیتر و مستبد جمهوری اسلامی میگذرد به غیر از رفتار خشونت آمیز، زور و ارعاب، دزدی ، چپاول مملکت، اعدام ، نابودی منابع طبیعی و محیط زیست ، فقر و فلاکت چیزی نبوده است و این موارد بر هیچ یک از مردم ایران پوشیده نمانده.
هرگاه مردم فرصتی بدست آوردند با حضور خود در تجمعات و اعتراضات و مبارزات مدنی مانند تحریم انتخابات و یا حضور در انتخابات برای نه به جناح اقتدارگرا وظیفه خود را به خوبی انجام داده و در این راه هزینه بسیار پرداخت کرده اند ، برای نمونه میتوان به حوادث آبان سال ۹۸ اشاره کرد که صدها تن از جوانان و هموطنان عزیزمان توسط همین حاکمیت از بین رفتند.

متاسفانه رژیم تمام راه های گفتگوی مسالمت آمیز را بسته و جز رفتار خشونت آمیز با مردم روش دیگری به کار نگرفت. به خاطر همین مهم مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی گذر کرده است.

اما مخاطب اصلی ما اینبار نه حاکمیت بلکه اپوزیسیون است.

آنچه ما شاهد هستیم از اپوزیسیون ، سیاست انفعال و سکوت است در صورتی که ماهیت تمام احزاب اپوزیسیون در دنیا کنشگر بودن است ، متاسفانه اپوزیسیون ما سیاست واکنشگرا بودن را اتخاذ کرده و فقط دلخوش به اعلام مواضع در خصوص مسائل روز است و دریغ از یک حرکت عملگرایانه .

در این مدت زمانی که از عمر حاکمیت ولایت مطلقه می گذرد اپوزیسیون ایران کارنامه خوبی ندارد ، بجای تمرکز و اتحاد برای مبارزه بر علیه حاکمیت شاهد انشعابات و بد رفتاریها و بد اخلاقیها در بین خود بوده است.

افراد و شخصیت ها هم دیگری را برنتابیده و از هیچ رفتاری برای به اصطلاح رسوا کردن شخصیت های دیگر کم نگذاشته اند. در این بین هم افرادی سودجو وارد عرصه شده و گویا شغلشان و درآمدشان اپوزیسیون بودن است و منافعشان بر پایه ماندن همین حاکمیت است و از دیگر سو هستند کسانی که به واسطه از دست دادن فرزندان و یا اقوام نزدیک خود یک شبه اپوزیسیون شدند و فقط بخاطر منافع شخصی ورود کرده و در این میان به غیر از تفرقه و بد اخلاقی چیزی به یادگار نگذاشته اند.

ما امضاء کنندگان این بیانیه مفتون هیچ یک از احزاب، شخصیت ها و نحله های سیاسی در دهه های اوایل انقلاب و حال حاضر نیستیم و خوب میدانیم هیچ یک از احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیتهای مبارز به تنهایی نمی توانند جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران را رهبری کنند ، از این رو ما به عنوان مردمانی که دلسوز وطن و آینده خود و فرزندانمان هستیم از تمام احزاب و شخصیتهای اپوزیسیون می خواهیم دست از منافع شخصی و حزبی خود بردارند و در نزدیکترین زمان ممکن حول مشترکاتی که در زیر آورده شده ائتلاف کرده و یکصدا باحمایت مردم عزیزمان دوران گذار از جمهوری اسلامی را آغاز کنیم و با این کار مردمی بودن و صداقت خود را برای گذار از جمهوری اسلامی به اثبات برسانند:

۱-پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیه های آن بعنوان مبنای قانون اساسی و دموکراسی

۲-جدایی دین از حکومت و پذیرش سکولاریسم

۳-برابری جنسیتی، مذهبی و عقیدتی و نژادی و نفی هر نوع تبعیض

۴-دفاع از تمامیت ارضی

۵-پذیرش آرای عمومی به عنوان تنها مرجع مشروعیت بخشی به کلیه نهاد های حکومتی و انتخابی بودن، دوره ای بودن و پاسخگو بودن همه نهاد ها و مسئولیت ها.

۶-مخالفت نهادی و بنیادین با اعدام، شکنجه، خشونت ، سانسور و تفتیش عقیده.

۷-آزادی بیان، اجتماعات، سندیکا و اتحادیه ها،احزاب و سازمان ها و آزادی کامل انتخابات و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت.

از همه ایرانیان عزیز تقاضا می شود در صورتی که با متن این نامه موافق هستند لطفا با کلیک کردن لینک زیر با امضاء کردن آن به این کمپین بپیوندند :

https://www.gopetition.com/petitions/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81.html