آخرین اخبار از وضعیت تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان

شنیده ها

در حاشیه دیدارهای نوروزی اعضای شورای نگهبان نتایج زیر حاصل شده است:

۱. حداکثر تعداد کاندیداها هشت کاندیدا خواهد بود

۲. کاندیدای جوان زیر پنجاه سال تایید نخواهد شد

۳. هرکس مدیریت اجرایی در سطح کشوری ندارد مورد تایید نخواهد بود

۴. هرکس شائبه فساد یا تقابل با رهبرمعظم انقلاب دارد تایید نخواهد شد

۵. هرکس در سیاست خارجی به دنبال مذاکره است و به توان داخلی امید ندارد تایید نخواهد شد

کاندیداهای قابل تایید از افراد در معرض کاندیداتوری هم عبارت اند از: علی لاریجانی، محمدباقرقالیباف، محسن رضایی، ابراهیم رییسی، عزت الله ضرغامی، سعید جلیلی، حسین دهقان، محمد رضا عارف