آخرین انتخابات

برخی از قرائن نشان می دهد که احتمالا ما از این پس دیگر انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشیم و احتمالا از این پس مجلس کذا با معرفی مقام اول ، کسی را بنام رییس جمهور یا نخست وزیر منصوب نمایند .

دیده اید که پزشکان جراح هنگام عمل جراحی بدن بیمار را به نهایت کرختی می رسانند و از قبل اجازه خوراک و تحرک و غیره به او نمیدهند تا بیهوشی را برای انجام عمل بخوبی تحمل کند امروز ما در این انتخابات هم این حالت را بخوبی شاهد هستیم و همین حالت ایجاد شده خودش مستند و بهانه و دلایل جراحی ساختار و عمل بعدی برای تبدیل تشکیلات نظام به شکل دیگرخواهد گردید .

رفرنس های مشهود هم فراوان اند و می توان شواهد گوناگون را یافت

اول اینکه از دو سال قبل تمام تلاش ها این بود و هست که دولت را در نهایت ضعف نشان دهند و یا به ضعف بکشانند تا معنی رییس جمهور بسیار بی رمق و بی مایه گردد و چیزی نظیر شیرو در فیلم سلطان و شبان به حساب آید .این راه را در احراز کاندیداها هم ادامه داده و افرادی گزینش شدند که جرات و جسارت نداشته و یا نتوانند مفهوم رییس جمهور را پس از این همه تخریب ها مجدد ارتقا بخشند و به پشتوانه رای مردم حقوق ملت را پشتیبان باشند.

از طرفی مشارکت حداقلی مردم طراحی شده است تا مشارکت گسترده نباشد و مشارکت عمومی نیز در نهایت ضعف شکل گیرد مبادا موجی ایجاد شود که حالت بازدارنده این طرح گردد.

از نظر تیوریک نیز سخنگوی شورای نگهبان عمق مسئله را در یک جمله سرنوشت ساز بیان کرد که مشارکت اندک مردم هم در مشروعیت نظام اثری ندارد .

از سوی دیگر در مجامع و محافل تبلیغاتی هم چهره اصلاح طلبان را که می توانستند مردم را به صحنه بیاورند خیلی تیره و تار نقاشی کردند و می کنند . از مدیران اثر گذار اصلاحاتی هم در پست های مدیریت و کارهای رده بالای نظام هم خبری نیست و تا توانستند آن ها را به حاشیه راندند و …

خلاصه تمام شرایط جراحی برای حذف انتخابات رییس جمهور آماده است

حسن عباسی بی پرده و عموم فهم اعلام کرد که برای راحتی اعصاب مردم بهتر است انتخابات ریاست جمهوری را برداریم و مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس عمل کنیم شاید برخی این حرف را طنز بدانند ولی همه شواهد نشان می دهد که در بستر این طرح قرار گرفته ایم.

مجلس هم همگی کسانی هستند صم بکم در این زمینه حتی آماده تصویب چنین اموری زیرا هم با سلیقه آن ها سازگاری دارد و همچنین با کنار زدن رای اثر گذار ملت با منافع آن ها چون پشتیبانی اکثریتی مردم را ندارند خیلی سازگار است .

خلاصه ریزش و اختلاف درونی جناح راست موجب شده دولت در سایه به فکر آینده باشد تا در شطرنج قدرت رو‌ دست نخورد و ا ز راه دیگر پست ریاست اجرایی کشور را در دست داشته باشد.

به هر حال ما در دوران کرختی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و غیره …به سر می بریم که این کرختی می تواند خیلی هدف دار باشد و بنظر می رسد اولین هدفش حذف انتخابات رییس جمهوری واقع شود

فانظروا یا اولی الالباب