آخرین لیست از زندانیان سیاسی مرد محبوس در زندان اوین

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ عناد و دشمنی حاکمیت ایران با فعالان سیاسی و اجتماعی و دستگیری و محبوس سازی آنان در شرایط و مکان هایی غیراستاندارد و تحت شکنجه های جسمی و روحی ، عمری طولانی دارد ، افرادی که عمدتا با اتهام های واهی چون مشارکت در انقلاب های مخملین و همکاری با دول متخاصم دستگیر می شوند اما در حقیقت علت دستگیری آنان ، برخی تسویه حساب های سیاسی و یا بعضا باج گیری از برخی دولت ها در سطح بین المللی است.


محمد ارسلانی


طبق آخرین اخبار اسامی زندانیان سیاسی مرد در اندرزگاه ۴ سالن ۱ اوین به شرح ذیل می باشد :

زندانیان اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ حدود یک ماه است که همگی به اندرزگاه ۴ سالن ۱ منتقل شده اند و اکنون با زندانیان مهریه‌ای یکجا نگهداری میشوند و زندانیان مهریه‌ای اکثرا معتاد می‌باشند.


آخرین لیست زندانیان سیاسی عبارتند از:


۱- علی خراسانی، همکاری با دولت متخاصم، مورخ، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۲- امیر ارسلان شبانی، همکاری با دولت متخاصم، برنامه نویس کامپیوتر، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۳- امیر رحیم پور، همکاری با دولت متخاصم امریکا، فوق لیسانس برق قدرت، حکم اعدام.
۴- امیرحسین «ایمان» صیرفی، متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به ۷ سال حبس، متخصص امنیت سایبری.
۵- امیر صمیمی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، نظامی، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۶- امیر سلیمی اقدم، متهم به جاسوسی برای عربستان ، محکوم به تحمل ۵ سال حبس، دکترای حقوق و استاد دانشگاه، شهروند کرد.
۷- انوش آشوری، متهم به ارتباط با دولت متخاصم انگلیس، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، تابعیت انگلیس.
۸- احمدرضا جلالی، اتهام جاسوسی برای اسرائیل، محکوم به اعدام، استاد دانشگاه و شهروند سوئد.
۹- جاوید جاویدنیا، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه آمستردام هلند.
۱۰- جواد نور جمالی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل, محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, مهندس کامپیوتر و مدیریت شبکه.
۱۱- وحید قانع، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۱۲- علی پارسا، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۱۳- بیژن مستقل، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۱۴- شهرام شیرخانی، اتهام همکاری با دولت متخاصم، وکیل پایه یک دادگستری، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۱۵- جلیل باروقی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک لیسانس برق قدرت.
۱۶- بهزاد حبوبی، اتهام همکاری با دولت اسراییل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.
۱۷- حسین حمیدی‌نیا، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دکترای امور بین الملل، کارمند اسبق وزارت خارجه ایران.
۱۸- رضا جوکاری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، مهندس فیزیک و کارمند سابق سازمان انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر.
۱۹- ذوالفقار سعدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم و همکاری با سازمان مجاهدین خلق، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، شهروند عراقی
۲۰- ستار شیخ، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای هنر از دانشگاه هنر واحد تهران.
۲۱- شهاب دمیری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری، کاپیتان کشتی.
۲۲- شهاب منظوری، اتهام همکاری با دولت انگلستان, محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری.
۲۳- علی کبریت ساز توکلی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.
۲۴- علی کاشفی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, استاد دانشگاه شریف در تهران.
۲۵- علی جوهری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، غریق نجات، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۲۶- علی عسگری، اتهام همکاری با دولتهای متخاصم ، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
۲۷- علی آذری‌فر، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای برنامه نویسی از دانشگاه سیدنی استرالیا.
۲۸- علی نفریه، اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس، لیسانس برنامه نویسی کامپیوتر.
۲۹- کامران قادری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، دکترای برق از دانشگاه وین در اتریش، تابعیت اتریش، شهروند کرد.
۳۰- کیومرث مرزبان، همکاری با دولت متخاصم امریکا، توهین به مقدسات, فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۱- مجید نیک‌افراز، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۲- اسماعیل روکی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۳- محمد امین‌نصب، اتهام همکاری با دولت انگلستان، شهروند ایرانی- انگلیسی، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۴- محمود موسوی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، دانشجوی دانشگاه لبنان، حکم اعدام.
۳۵- مختار صالحی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل, محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، شهروند کرد.
۳۶- مهدی زارعی، اتهام همکاری با دولت امریکا، محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس.
۳۷- مسعود مصاحب، اتهام همکاری با دولت امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس، تابعیت اتریشی.
۳۸- منوچهر محمدعلی، اتهام همکاری با دولت انگلستان، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای ادبیات فرانسه از دانشگاه پاریس.
۳۹- محمدعلی باباپور، اتهام همکاری با دولت امریکا، استاد دانشگاه تهران، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. ۴۰- محمد اثناعشری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل, محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دارای مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر.
۴۱- محمد امیدی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, کارمند سابق وزارت خارجه.
۴۲- محمدجواد زارعی، اتهام همکاری با دولت امریکا, محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
۴۳- مسعود کیانی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس، دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه اوکراین، شهروند کرد.
۴۴- نجف حصاری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس، شهروند کرد.
۴۵- علی باقری، اتهام همکاری با دولت اسراییل، محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس، کارمند سابق وزارت دفاع.
۴۶- افشین صالحی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۱۴ ماه حبس، شهروند کرد.
۴۷- محمد حیدری‌کاه‌کش، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس، ورزشکار پاورلیفتینگ.
۴۸- کمال امیربیک، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۰ سال حبس، کارمند سابق وزارت امور خارجه.
۴۹- اسدالله اسدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۰ سال حبس.
۵۰- مهدی بوترابی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از مشاوران میرحسین موسوی و جنبش سبز، محکوم به ۲۰ سال حبس.
۵۱- محمدحسین رستمی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، مدیر سابق سایت عماریون و از اعضای سپاه قدس، محکوم به ۱۰ سال حبس.
۵۲- محمدحسین ملانژاد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۲ سال حبس، ساکن امارات متحده عربی، فوق لیسانس کامپیوتر.