آخرین گمانه زنی(فهرست ۵ برابر ظرفیت) از کابینه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی

شنیده ها

معاون اول رئیس جمهور:
فرهاد رهبر، مخبر، فتاح، جلیلی، لنکرانی

دبیر شورای عالی امنیت ملی: جلیلی، باقری کنی، وحیدی، فدوی، حسین زاده

رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری:
سید مرتضی بختیاری، علی نیکزاد، مقداد نیلی، میثم نیلی،قدمی

وزارت ورزش و جوانان:
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن منصوری،حسین زاده،سجادی، خادم، بذرپاش

وزارت صمت:
فاطمی امین، مخبر، صالحی، غضنفری، محرابیان

وزارت خارجه:
جلیلی، امیرعبدالهیان، باقری کنی، زاکانی ،غریب آبادی

معاونت امور پارلمانی:
امیرآبادی، احمد حیدری، حسین زاده، میثم نیلی، حسینی

سازمان برنامه و بودجه:
فاطمی امین، فرهاد رهبر، زنگنه، عبدالملکی، خاندوزی

وزارت علوم:
فرهاد رهبر، تهرانچی، ثقفی، مهدی نژاد نوری،قاضی زاده هاشمی

سازمان انرژی اتمی:
زاکانی، تهرانچی، آقامیری، کفایتی، شیرازی

وزارت اقتصاد:
فاطمی امین، فرهاد رهبر، عبدالملکی، خاندوزی، زنگنه

معاونت امور زنان:
خانم ها وحید دستجردی، خزعلی، علم الهدی، افتخاری، الهیان

وزارت بهداشت:
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عین اللهی، خانم وحید دستجردی، مسجدی، محققی

وزارت دفاع:
فدوی، حاجی زاده، سیاری، وحیدی، سعید محمد

وزارت راه و شهرسازی:
نیکزاد، رستم قاسمی، سعید محمد، فتاح، بذرپاش

وزارت آموزش و پرورش:
حاجی بابایی،حاج علی اکبری، حسین زاده، میثم نیلی، خانم علم الهدی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: خرمشاد، یامین پور، میثم نیلی،خواجه سروی،حاج علی اکبری

وزارت کشور:
نیکزاد، محصولی، صولت مرتضوی ، قاضی زاده هاشمی، شفقت

معاونت علمی و فناوری:
صاحب کار خراسانی، حسین زاده، ستاری، تهرانچی، مهدی نژاد نوری

وزارت کشاورزی:
سادات، نقدعلی، فلسفی، عسگری، رهبر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
فاطمی امین، ولی اسماعیلی، احسان ارکانی، بذرپاش، عبدالملکی، مخبر، صالحی، کاوه اشتهاردی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
هاشمی تشکری، اخوان بهابادی، زارع پور، قدمیاری، انتظاری

معاونت حقوقی ریس جمهور: بهادری جهرمی، خانم پاد، طحان نظیف، دهقان،سید حجت الله علم الهدی

وزارت دادگستری:
بهادرجهرمی، بختیاری ، دهقان، ره پیک، طحان نظیف

وزارت نفت:
فرهاد رهبر، میرکاظمی، قاسمی، شاه میرزایی، فاطمی امین

وزارت نیرو:
سعید محمد، دوستی، فتاح، قاسمی، نیکزاد

میراث فرهنگی و گردشگری: ضرغامی، منصوری،میثم نیلی،پژمانفر، حسین زاده

وزارت اطلاعات: نبویان، عبدالهی، محسنی اژه ای، محمدی سیرت، ذوالنوری

سازمان امور اداری و استخدامی: فروزنده، علی احمدی، رضوی پور، الهام،بهادر جهرمی

بانک مرکزی:
فرهاد رهبر، پرویز داودی، صمصامی، عبدالملکی، پیغامی

دبیرخانه مناطق ویژه اقتصادی: امیرآبادی، سعید محمد، محمود زاده، قاسمی، عبدالملکی

سازمان حفاظت محیط زیست:
سادات، فلسفی، رفیعی، نقدی، شفقت