آذری جهرمی حامی مهم خود در دفتر رهبری را از دست داده است

محمدجواد آذری جهرمی از ابتدای دوران وزارتش توانسته بود لابی های گسترده ای در ارکان قدرت انجام دهد تا فرد و جریانی نتواند مانعی بر سر اقدامات وی شود.

یکی از پشتیبانان مهم آذری جهرمی، سیدعلی اصغر حجازی بوده که اخیرا در حاشیه جلسه ای به وزیر ارتباطات گفته که بابت برخی از گزارش های خلاف واقع وی و همچنین به دلیل عدم انجام برخی از تعهداتی که داده، دیگر از آذری جهرمی حمایت نخواهد کرد.

سید علی اصغر حجازی از افراد موثر در بیت رهبری است که در جلسه مهم بهمن سال ۱۳۹۶ زمان فیلتر تلگرام را بنا به درخواست و اصرار مکرر روحانی و وزیر ارتباطات تا ۱۵ اردیبهشت ۹۷ تمدید کرد.

به نظر می‌رسد قطع حمایت سید علی اصغر حجازی از آذری جهرمی سرآغاز پرونده سازی برای وزیر اطلاعاتی کابینه دوازدهم پس از اتمام دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است

آذری جهرمی سعی کرده بود از طریق شرکت های وزارت ارتباطات که در اختیار «محمدحسین حجازی» فرزند علی اصغر حجازی قرار می دهد به مقام بلندپایه دفتر رهبری نزدیک و حمایت دائمی او را جلب کند که گویا این پروژه شکست خورده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏