آراء باطله در شورای شهر اهواز هم اول شد

شنیده ها

نتایج نهایی انتخابات شورای ششم شهر اهواز پس از پنج روز اعلام شد.

نکته قابل توجه در این نتایج میزان آراء باطله در این انتخابات است که با بیش از ۳۷ هزار و۳۴۶ رای در رتبه اول قرار دارد.

میزان آراء باطله در انتخابات شورای شهر اهواز نسب به آراء نفر اول که ۳۴ هزار و‌۱۵ رای کسب کرده ، ۳هزار و ۳۳۱ رای بیشتر است.

همچنین ۴۴۷ نفر تعرفه رای این دوره از انتخابات را دریافت کرده‌اند و با خود برده‌اند.