آرزوی دیرینه قالیباف هر روز دورتر

محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس اخیر گفته است : “قالیباف بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را ندارد… و برداشت من این است که با افزایش احتمال حضور ابراهیم رئیسی، قالیباف آمادگی کمک به او را دارد”.

اگرچه ممکن است این نقل قول ها شایعاتی بیش نباشد، امّا برخی منابع مطلع دیگر و در مصاحبه های افراد مختلف، این مسئله ضمنا تایید شده که که قالیباف در حال حاضر با توجه به احتمال حضور رئیسی، بر عدم کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ تاکید دارد.

قالیباف رویای ریاست جمهوری را خیلی وقت است در سر دارد ولی اگر رئیسی کاندیدا شود عملا این آرزوی قالیباف دوباره به عقب می افتد و یا ممکن است دست نیافتنی شود.