آرش صادقی در دوقاب

✍️محمدهادی بازیاری

آزادی آرش صادقی فعال سیاسی از زندان
پس از ۵ سال و ۶ ماه تحمل حبس ظالمانه
یکی از بهترین خبرهایی بود که میشد انتظار شنیدنش را کشید
اما انتشار دو عکس متفاوت از آرش صادقی عزیز
یکی مربوط به قبل از زندان
و دیگری پس از آزادی
آتش به جان هر ببینده ای میزند
بخاطرشکنجه ها و شرایط دردناک حبس
آرش صادقی به سرطان استخوان مبتلا شده
و تمام این سال ها بارها مورد شکنجه قرار گرفته است
مقایسه دو عکس آرش صادقی در طول ۵ سال
نشان می دهد که در زندان های ایران
و در سایه حاکمیت ظالمانه علی خامنه ای
هیچ خبری از رحم و شفقت و انسانیت نیست
تصویر شکسته آرش صادقی گواه روشنی است
بر آنچه حاکمیت در حق فعالان مدنی و سیاسی و شهروندان خود روا می دارد
آرش صادقی سند زنده نقض فاحش حقوق بشر در ایران است