آری این چنین بود برادر!! / مسئولانی که پس از درگذشت شجریان یادشان آمد که تسلیت بگویند

حسن روحانی که در هفت سال دولت او، وزارت فرهنگ و ارشاد دولتش از صدور مجوز برای استاد شجریان ممانعت می‌کرد، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت!

محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران که در نامه‌ به شهردار تهران خواستار جلوگیری از نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان شده بود، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت!

صداوسیمای علی عسگری که در این سالها حتی از پخش ربنای ماه رمضان استاد شجریان هم سر باز می‌زد، به ممنوعیت استاد پایان داد و خبر درگذشت این هنرمند را همراه با تصویر و آوازش پوشش داد!

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد که زیرمجموعه‌اش از صدور مجوز برای استاد شجریان ممانعت به عمل می‌آورد، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت!