آزاده ای به نام گوهر عشقی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️محمدهادی بازیاری

بنیاد ستار بهشتی روز گذشته در کلاب هاوس

اقدام به برگزاری نشستی برای حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگری

با حضور خانم گوهرعشقی

مادر زنده یاد ستار بهشتی، شهید راه آزادی و رسانه نمود

این شیرزن آزاده با کلام سحرانگیر خود

و صلابت و اقتداری مثال زدنی

چراغ راهیست برای تمامی آزادی خواهان و مبارزان وطن

وی در بخشی از سخنان خود گفت

حاکمیت بر خون مردم نشسته و حکومت می کند

وی گفت: من ستارم را تقدیم ایران کردم

و همه حاضران ستارهای من هستید

این شیرزن قطعا تا همیشه تاریخ

به عنوان بانویی آزاده و درد کشیده

الگوی همه آزادگان و آزادی خواهان ایران و جهان خواهد بود