آزادی مازیار سیدنژاد فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممازیار سیدنژاد، فعال کارگری امروز دوشنبه ۲۵ مردادماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

سیدنژاد در تاریخ ۱۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. بازپرس پرونده این فعال کارگری در دادسرای «شهید مقدس» (زندان اوین) در پی‌گیری‌های خانواده و وکیل وی، از ارایه توضیحات اولیه درباره عنوان اتهامی، نهاد بازداشت کننده و محل نگه‌داری این فعال کارگری امتناع کرده بود‌.

سیدنژاد در سالهای گذشته نیز سابقه بازداشت دارد. در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی، به زندان «شیبان» اهواز منتقل شد. این فعال کارگری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان عینا تایید شد. بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، اتهام این فعال کارگری «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام» اعلام شد.

جلسه اول و دوم دادگاه این فعال کارگری متهم به عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام»، به ترتیب در اردیبهشت ۱۳۹۸ و مرداد ۱۳۹۹ برگزار شده بود. قاضی «سعید کوشا» با استناد به آن که سه اتهام برای یک فعل واحد به وی منتسب شده، تنها یک اتهام را برای صدور حکم در نظر گرفته بود. این فعال کارگری در ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ هم با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شده بود.

دوشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰خبرگزاری هرانا، خبر آزادی موقت این فعال کارگری از زندان اوین را با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی منتشر کرده است.